• Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

    Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.

Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Orari i ligjëratave të nivelit bachelor për semestrit dimëror - me përmirësime

Orari i ligjëratave të nivelit bachelor për semestrit dimëror 2016-2017:
Më shumë

Marreveshje bashkpunimi në mes Universitetit Northern ILINOIS – Chicago dhe Fakultetit te Edukimit Fizik dhe të Sportit

Nënshkruhet marreveshje bashkpunimi në mes Universitetit Northern ILINOIS – Chicago dhe Fakultetit te Edukimit Fizik dhe të Sportit, gjatë vizitës së menaxhmentit të Fakultetit në Universitet...

Më shumë

Pagesa e semestrit per studetët e pranuar në Master 2016/2017

 Njoftohen studentët e pranuar ne Master ne Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit, se pagesen per semester dhe fotografimi/regjistrimin duhet te kryejne me datë 17.10.2016 nga ora 09:00 -...

Më shumë

Njoftim për regjistrim te semestrit dimëror 2016/2017

 Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master se regjistrimi  semestrit dimëror 2016/2017 do të bëhet nga data 12.10.2016 deri me 31.10.2016.

Nga Dekanati.

Më shumë

Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2016/17

Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2016/17:

Më shumë