• Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

    Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.

Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Afati i Shtatorit - Orari i provimeve i korigjuar

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor dhe Master se orari për paraqitjen e provimeve në Afatin e Shtatorit do të jetë:

Studentët e nivelit BACHELOR  nga data 22.08.2016 deri me...

Më shumë

Afati i Shtatorit - Orari i provimeve me ndryshime

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor dhe Master se orari për paraqitjen e provimeve në Afatin e Shtatorit do të jetë:

Studentët e nivelit BACHELOR  nga data 22.08.2016 deri me...

Më shumë

Afati i Shtatorit - Orari i provimeve

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor dhe Master se orari për paraqitjen e provimeve në Afatin e Shtatorit do të jetë:

Studentët e nivelit BACHELOR  nga data 22.08.2016 deri me...

Më shumë

Afati i Shtatorit për paraqitjen e provimeve

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor dhe Master se orari për paraqitjen e provimeve në Afatin e Shtatorit do të jetë:

Studentët e nivelit BACHELOR  nga data 22.08.2016 deri me...

Më shumë

Swiss Government Excellence Scholarships

The Swiss government, through the Federal Commission for Scholarships for Foreign Studies (FCS), awards postgraduate scholarships to foreign scholars and researchers. These scholarships provide gra...

Më shumë