• Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

    Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.

Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Rezultatet nga lenda:Gjuhë Angleze/Master-Prilli 2

Rezultatet nga lenda:Gjuhë Angleze/Master-Prilli 2:


Shka...

Më shumë

Rezultatet nga lenda:Shkrim akademik/Prilli 2

Rezultatet nga lenda:Shkrim akademik për Afatin e Prillit 2:


Më shumë

Rezultatet e Provimit: Mësimdhenia e fëmijeve dhe adoleshentëve për edukim fizik/Master

Rezultatet e Provimit: Mësimdhenia e fëmijeve dhe adoleshentëve  për edukim fizik/Master afati i Prillit 2:


Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Sociologji e edukimit fizik dhe sportit

Rezultatet e provimit nga lënda: Sociologji e edukimit fizik dhe sportit Afati i Prillit 2:


Më shumë

Rezultatet nga lenda "Hyrje ne planifikim, mesimdhenie dhe vleresim ne EF"

Rezultatet nga lenda  Hyrje ne planifikim, mesimdhenie dhe vleresim ne EF:


Më shumë