• Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

    Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.

Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Kandidatët që kanë konkuruar për angazhim me honorar për vitin akademik 2017/18 - FEFS

Kandidatët që kanë konkuruar për angazhim me honorar për vitin akademik 2017/18 në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit. Raportin mund ta shkarkoni në linkun e poshtëshenuar:

Më shumë

Ankesat e shqyrtuara të provimit pranues të nivelit Master në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit

Ankesat e shqyrtuara të provimit pranues të nivelit Master në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit:

Më shumë

Takim në zyrën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Menaxhmenti i Fakultetit i kryesuar nga Dekani Prof.Asoc.Dr. Musa Selimi takuan Kryeministrin e Kosovës zotëri Ramush Haradinaj, ku morën mbështetje të fuqishme për zhvillimin e mëtutjeshëm të Eduk...

Më shumë

Orari i ligjeratave Bachelor për Semestrin dimëror 2017/2018(me ndryshime)

Në linkun e poshtëshenuar gjeni orarin e ligjeratave Bachelor -  Semestri dimëror 2017/2018:


Më shumë

Rezultatet preliminare te provimit pranues të nivelit Master - Programi trajner sportiv(programi njëvjecar)

Në linqet e poshteshenuara gjeni rezultatet preliminare  te provimit pranues të nivelit Master - Programi trajner sportiv(programi njëvjecar):


Më shumë