Dekani i Fakultetit

 
Prof. Dr. Sadik Krasniqi
Profesor i rregullt

Biografia

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: sadik.krasniqi@uni-pr.edu