Prodekan për qështje mësimore

 

Bujar-Turjaka-(1).jpg    
Prof. Dr. Bujar Turjaka 
Profesor i rregullt

Biografia

Fakulteti i Shkencave Sportive
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: bujar.turjaka@uni-pr.edu