Departamentet

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit ka  këtë Departament:

  1. Departamenti i Edukimit Fizik dhe i Sportit