Personeli Akademik

Dr. Musa Selimi, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
musa.selimi@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Afrim Koca, prof. ass.
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
afrim.koca@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Shqipe Bajçinca, prof. asistent
Prodekane për qështje Shkëncore
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
shqipe.bajcinca@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Bylbyl Sokoli, profesor i asocuar
Profesor i asocuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
bylbyl.sokoli@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Hasim Rushiti, profesor i rregullt
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
hasim.rushiti@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Naser Rashiti, profesor i rregullt
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
naser.rashiti@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Ajvaz Berisha, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
ajvaz.berisha@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Aziz Dujaka, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
aziz.dujaka@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Adem Nura, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
adem.nura@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Abdulla Elezi, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
abdulla.elezi@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Shemsedin Vehapi, prof. asistent
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
shemsedin.vehapi@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Xhemail Kikaj, ligjërues
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
xhemajl.kikaj@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Hazir Salihu, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
hazir.salihu@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Sadik Krasniqi, profesor i rregullt
Profesor i rregullt
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
sadik.krasniqi@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Dr. Bujar Turjaka, profesor i rregullt
Profesor i rregullt
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
bujar.turjaka@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Ilir Gllareva, asistent
Asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
ilir.gralleva@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Faton Tishukaj, asistent
Asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
faton.tishukaj@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Besim Halilaj, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
besim.halilaj@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Liridon Bekolli, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
liridon.bekolli@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Bahri Gjinovci, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
bahri.gjinovci@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Besnik Morina, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
besnik.morina@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Florian Miftari, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
florian.miftari@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Gentiana Beqa, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
gentiana.beqa@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Malsor Gjonbalaj, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
malsor.gjonbalaj@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Mr. Mimoza Xhemaili, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
mimoza.xhemaili@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Prof.Dr.Vehbi Miftari, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
vmiftari@gmail.com
+381

Dr.Sci. Nazim Myrtaj, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
nazim.myrtaj@uni-pr.edu
+381

Msc.Qendresa Geci, Ligjëruese
Ligjëruese
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
qendresa_geci@hotmail.com
+381

Prof.Ass.Dr.Bujar Krasniqi, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
bujar.krasniqi@uni-pr.edu
+381

Dr.Ferat Sallahu, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
feratsallahu@gmail.com
+381

Dr.Sylejman Shala, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
sylejman.shala@uni-pr.edu
+381

Msc.Masar Gjaka, Ligjërues
Ligjërues
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
masar.gjaka@uniroma4.it
+381

Prof.Dr.Fadil Rexhepi, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
fadil_rexhepi@yahoo.com
+381

Dr.Luan Jaha, Profesor i angazhuar
Ligjërues
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
luan.m.jaha@uni-pr.edu
+381

Prof.ass.Rrustem Buzhala, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
rrustem.buzhala@uni-pr.edu
+381

Prof.Ass.Dr. Liridona Jemini - Gashi, profesoreshë e angazhuar
Profesoreshë e angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
liridona.jemini@uni-pr.edu
+381

Dr.Avdi Pireva, Ligjërues
Ligjëruese
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
a_pireva@hotmail.com
+381

Msc.Osman Osmani, Ligjërues
Ligjërues
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
osmani_20@hotmail.com
+381

Dr. Mustafë Aliu, profesor i angazhuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
mustaf.aliu@uni-pr.edu
+381 38 243 747

Msc. Kushtrim Berisha, Asistent i angazhuar
Asistent i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
kushtrim-@live.com
+381

Dr.Arben Maliqi, Ligjërues
Ligjërues
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
-@uni-pr.edu
+381