Dr. Afrim Koca, prof. ass.

Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Biografia - CV 

Punimi i doktorat√ęs