Dr. Shemsedin Vehapi, prof. asistent

Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Biografia - CV

Punimi i doktoratës