Prof.Dr.Vehbi Miftari, profesor i angazhuar

Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381