Dr.Luan Jaha, Profesor i angazhuar

Ligjërues
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381