Dr.sci Florian Miftari, asistent

Asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747
Biografia - CV