Prof.Ass.Dr.Bujar Krasniqi, profesor i angazhuar

Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381