Mr.Sc. Gani Ibrahimi
Sekretar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
gani.ibrahimi@uni-pr.edu
+381 38 243 748

Fisnik Bublaku
Zyrtar i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
fisnik.bublaku@uni-pr.edu
+381 38 243 748

Shaban Ukshini
Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
shaban.ukshini@uni-pr.edu
+381 38 243 748

Fllanza Zeka
Referente për çështje të studentëve - Bachelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
fllanza.zeka@uni-pr.edu
+381 38 243 748

Valbona Hasani
Referente për çështje të studentëve - Bachelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
valbona.hasani@uni-pr.edu
+381 38 243 748

Kumrie Kameri
Asistente Teknike e Dekanit
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
kumrie.kameri@uni-pr.edu
+381 38 243 748

Florije Ismaili
Zyrtare Administrative
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
florije.ismaili@uni-pr.edu
+381 38 243 748

Bekim Mehmeti
Korrier
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
bekim.mehmeti@uni-pr.edu
+381 38 243 748