Mr.Sc. Gani Ibrahimi

Sekretar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748
Sekretar i Fakultetit