Shaban Ukshini

Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748