Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.


Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Afati i rregullt i shtatorit - paraqitja e provimeve Bachelor dhe Master

Paraqitjen e provimeve në SEMS për Afatin e rregullt të shtatorit, studentët e nivelit Bachelor dhe Master mund t'a bëjnë nga data 14.08.2020 deri me datë 21.08.2020 në ora 16:00.

Më shumë

ORCA përgëzon Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit

Përfaqësuesit e ORCA-s(Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim), Rron Gjinovci e Gramos Buçinca kanë vizituar sot Dekanin Musa Selimi të Fakultetit të Edukimit Fizik dhe të Sportit të Universite...

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Mjekesi sportive

Rezultatet e provimit nga lënda: Mjekesi sportive , afati i qershorit 2:Më shumë

Provimi në lëndën: Ngarkesat fiziologjike ne sportit

Njoftohen studentet te cilet e kane paraqitur provimin Ngarkesat fiziologjike ne sportit(provim i planprogramit te vjeter) se provimi do te mbahet me date 27.07.2020 ne ora 14:00.

Më shumë

Rezultatet e arritura të studentve në Lënden: Didaktikë e Edukimit Fizik & Metodikë e Edukimit Fizik, Afati i korrikut

Rezultatet e arritura të studentve në Lënden: Didaktikë e Edukimit Fizik & Metodikë e Edukimit Fizik, Afati i korrikut:


Më shumë