Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.


Portali universitar


Konferenca shkencore

The 20th Edition of the PISU

Date/Venue: 5-16 July 2021, Prishtina, Kosovo
Fee for International students: 100€ (including accommodation, meals)
Deadlin...

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda: Metodat e avansuara për vlerësim trupor

Rezultatet e provimit nga lenda: Metodat e avansuara për vlerësim trupor, afati i prillit:Më shumë

Rezulatatet e provimit per lenden:Metodat kërkimore me statistikë

Rezulatatet e provimit per lenden:Metodat kërkimore me statistikë, afati i prillit:


Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda: Testime dhe përshkrimi i ushtrimeve

Rezultatet e provimit nga lenda: Testime dhe përshkrimi i ushtrimeve, afati i prillit,Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda: Matjet dhe Testimet në Sport

Rezultatet e provimit nga lenda: Matjet dhe Testimet në Sport , afati i prillit:


Më shumë