Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.


Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Shpallje per pune praktike

Në bazë të Marrëveshjes së Mirëkuptimit ndërmjet Fakultetit të Edukimit Fizik dhe të Sportit, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe TOP Sport and Education, respektivisht TOP ...

Më shumë

Konkursi për pranimin e studentëve - niveli Master per vitin akademik 2020/2021

Konkursi për pranimin e studentëve - niveli Master per vitin akademik 2020/2021:Më shumë

Dekani Musa Selimi dekoron Prof.Krasniqin dhe Prof.Dujakën, me rastin e daljes në pension

Prof. dr. Sadik Krasniqi dhe prof. asoc. dr Aziz Dujaka, sot u pensionuan! Ata i dhanë shumë kulturës fizike, sidomos Fakultetit të Edukimit Fizik dhe të Sportit. Nga dora e tyre dolën shumë studen...

Më shumë

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të ri në nivelin baçelor për vitin akademik 2020/21

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, shpallë konkurs plotesues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - bachelor në vitin akademik 2020/2021...

Më shumë

Rezultatet e provimit Nutricioni në sport, afati i Shtatorit 1

Rezultatet e provimit Nutricioni në sport, afati i Shtatorit 1:


Më shumë