Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.


Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Orari i ligjëratave Master për semestrin veror të vitit akademik 2019/2020

Orari i ligjëratave Master për semestrin veror të vitit akademik 2019/2020:

...

Më shumë

DOKUMENTET RELEVANTE PËR GJUHË TË HUAJA NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË APO TË TRETË

 Dokumentet relevante për gjuhë të huaja në programin e ciklit të dytë apo të tretë:


Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda: Fiziologjinë e avansuar e ushtrimeve dhe sportit – Master 1 dhe 2 vjeqar

Rezultatet e provimit nga lenda: Fiziologjinë e avansuar e ushtrimeve dhe  sportit – Master 1 dhe 2 vjeqar, afati i janarit 2020:


Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda : Hyrje ne fiziologjinë e sportit - Bachelor

Rezultatet e provimit nga lenda : Hyrje ne fiziologjinë e sportit - Bachelo, afati i janarit 2020:Më shumë

Orari i ligjëratave Bachelor për semestrin veror të vitit akademik 2019/2020

Orari i ligjëratave Bachelor për semestrin veror të vitit akademik 2019/2020:


Më shumë