• Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

    Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.

Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Shtyhet provimi në lëndën: Metodat e avancuara te stervitjes - Master

Njoftohen studentet e nvelit Master 1 vjecar se provimi Metodat e avancuara te stervitjes - Master, do te mbahet 06.05.2019 ne ora 14:00.


Prof.Asoc.Dr.Musa Selimi

Më shumë

Shtyhet provimi në lëndën Volejboll

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor se provimi në lëndën Volejboll shtyhet me date 06.05.2019:

Praktika mbahet ne ora 10:00
Teoria ne ora 11:00Më shumë

Rezultatet nga lënda: Shëndeti, mirëqenia dhe administrimi i fitnesit

Rezultatet nga lënda: Shëndeti, mirëqenia dhe administrimi i fitnesit, afati i prillit,

Më shumë

Rezultatet e provimit Metodat kërkimore me statistikë

Rezultatet e provimit Metodat kërkimore me statistikë, afati i prillit 2019:

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Zhvillim motorik

Rezultatet e provimit nga lënda: Zhvillim motorik, afati i Prillit 2019:


Shkar...

Më shumë