Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.


Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Shtyhet provimi në lëndën: Hyrje në Fiziologjine e ushtrimeve dhe sportit

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor se shtyhet provimi në lëndën: Hyrje në Fiziologjin e ushtrimeve dhe sportit, me date 27.07.2020 ne ora 14:00.Dr.Ferat Sallahu<...

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Anatomi funksionale

Rezultatet e provimit nga lënda: Anatomi funksionale, afati qershori 2:


Më shumë

Njoftim nga lënda: Preventiva e lëndimeve në sport

Komunikimi i rezultateve të provimit dhe eventualisht konsultimet nga lënda: Preventiva e lëndimeve në sport, mbahen më: 08.07.2020 (e Mërkure),  në ora  13.00.


Më shumë

Shtyhet provimi në lëndën: Lendimet dhe rehabilitimi ne sport

Njoftohen studentet e nivelit Master 1 vjeqar se provimi në lëndën: Lendimet dhe rehabilitimi ne sport shtyhetme date 18.07.2020 ne ora 10:00.


Dr.Blerim Sylejmani

Më shumë

FTESË - Konstituimi i Këshillit të Studentëve

Të nderuar OS, në FEFS.

Përkatësisht:
1.  OPS-UDS me 1 Mandat.
2.  RENP, me 5 Mandate.
3.  UPSK me 3 Mandate

Mbledhja Konstituive e...

Më shumë