Prodekan për çështje Financiare

I00A8313-(1).JPG


Prof. Ass.Dr. Afrim Koca
Biografia

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: afrim.koca@uni-pr.edu