Prodekan për çështje Financiare

Bylbyl-Sokoli-(1).jpg


Prof. Asoc.Dr. Bylbyl Sokoli
Biografia

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: bylbyl.sokoli@uni-pr.edu