Prodekan për çështje mësimore


Florian-Miftari---Copy.png


Prof. Ass.Dr. Florian Miftari

Biografia

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: florian.miftari@uni-pr.edu