Sekretari i Fakultetit      

Gani Ibrahimi 
Sekretar

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 243 747
E-mail: gani.ibrahimi@uni-pr.edu