Kontakt


 
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit
Rr. "Nëna Terezë" p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel:  +381(0)38 224 463
Mail. [email protected]