Personeli Akademik

Dr. Musa Selimi, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Afrim Koca, prof. ass.
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Shqipe Bajçinca, Prof. asistent
Profesor asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Bylbyl Sokoli, Profesor i asocuar
Profesor i asocuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Hasim Rushiti, Profesor i rregullt
Profesor i rregullt
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Naser Rashiti, Profesor i rregullt
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Ajvaz Berisha, Profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Aziz Dujaka, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Adem Nura, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Abdulla Elezi, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Hazir Salihu, profesor i asocuar
Profesor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Sadik Krasniqi, Profesor i rregullt
Profesor i rregullt
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr. Bujar Turjaka, Profesor i rregullt
Profesor i rregullt
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Mr. Ilir Gllareva, asistent
Asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr.sci. Faton Tishukaj, asistent
Asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr.sc. Besim Halilaj, asistent
Asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Msc. Liridon Bekolli, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr.sci Bahri Gjinovci, profesor asistent
Profesor asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr.sci. Besnik Morina, asistent
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr.sci Florian Miftari, Profesor asistent
Profesor asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Msc. Gentiana Beqa, asistent i ri
Asistent i ri
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Dr.sci. Malsor Gjonbalaj, profesor asistent
Profesor asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Prof.Dr.Vehbi Miftari, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381

Dr.Sci. Nazim Myrtaj, Profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381

Dr.Meliha Brestovci, Ligjëruese e angazhuar
Ligjëruese e angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381

Prof.Ass.Dr.Bujar Krasniqi, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381

Dr.Ferat Sallahu, profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381

Dr.Tringa Dedi, Profesoreshë e angazhuar
Profesoreshë e angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381

Dr. Mustafë Aliu, Profesor i angazhuar
Profesor i angazhuar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 747

Msc. Kushtrim Berisha, Asistent
Asistent
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381