Mr.Sc. Gani Ibrahimi
Sekretar
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748

Fisnik Bublaku
Zyrtar i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748

Shaban Ukshini
Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748

Fllanza Zeka
Referente për çështje të studentëve - Bachelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748

Valbona Hasani
Referente për çështje të studentëve - Bachelor
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748

Kumrie Kameri
Asistente Teknike e Dekanit
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748

Florije Ismaili
Zyrtare Administrative
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748

Bekim Mehmeti
Korrier
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
[email protected]
+381 38 243 748