• Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

    Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.

Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Ekipa nga FEFS fitues për institucione në turneun e organizuar në Sheshin Skenderbeu

Ekipa nga Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit fitues për institucione në turneun e organizuar në Sheshin Skenderbeu. Meridian expres me 12 korrik 2018. Në finale u takua me Ekipen nga Policia ...

Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - bachelor në vitin akademik 2018/2019

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, shpallë konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- bachelor në vitin akademik 2018/2019.
Më shumë

Vendim i Këshillit të Fakultetit për angazhimin e bashkëpunetorëve të jashtëm per vitin akademik 2018/2019 në bazë të konkursit të shpallur të UP-së

Në linkun e poshtëshenuar gjeni Vendimin e Këshillit të Fakultetit për angazhimin e bashkëpunetorëve të jashtëm per vitin akademik 2018/2019 në bazë të konkursit të shpallur të UP-së.

...

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda: Mësimdhenia e fëmijëve dhe adoleshenteve per edukim fizik

Rezultatet e provimit nga lenda: Mësimdhenia e fëmijëve dhe adoleshenteve per edukim fizik, Afati i Qershorit 2018:


Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda:Zhvillim motorik

Rezultatet e provimit nga lenda:Zhvillim motorik, Afati i Qershorit 2018:


Më shumë