Mirësevini!  Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit është themeluar në korrik të vitit 1979, ndërkohë që punën e ka filluar më 1 nëntor 1979.


Portali universitar

KONFERENCA SHKENCORE PËR EDUKIM FIZIK DHE SPORT - 22 Qershor 2015
  • DATAT ME RËNDËSI
    Afati përfundimtar për dorëzimin e abstrakteve: 15.04.2015
    Pranimi / refuzimi i abstrakteve: 01.06.2015
    Dorëzimi i punimeve të plota: 05 Qershor 2015

Rezultatet në Lënden: Metodat kërkimore me statistikë

Rezultatet në Lënden: Metodat kërkimore me statistikë, afati i shtatorit 2020:


Më shumë

Rezultatet në Lënden: Didaktikë e Edukimit Fizik & Metodikë e Edukimit Fizik

Rezultatet në Lënden: Didaktikë e Edukimit Fizik & Metodikë e Edukimit Fizik - Afati i Shtatorit:Më shumë

Rezultatet nga lenda Nutricioni ne Sport

Rezultatet nga lenda Nutricioni ne Sport, afati shtatorit 2020:


Më shumë

Rezultatet e provimit nga lënda: Matjet dhe testimet ne sport

Rezultatet e provimit nga lënda: Matjet dhe testimet ne sport, afati i shtatorit 2020:

Më shumë

Rezultatet e provimit nga lenda: Shkrim akademik

Rezultatet e provimit nga lenda: Shkrim akademik, afati i shtatorit 2020:


Më shumë